Junmai Dai Ginjo


IZUMIBASHI Junmai Dai Ginjo Speciale 720ml

IZUMIBASHI
Junmai Dai Ginjo Speciale
720ml

AOKI "KAKUREI" Junmai Dai Ginjo 720ml

AOKI
"KAKUREI"
Junmai Dai Ginjo
720ml

ASAHI "DASSAI" 23 Junmai Dai Ginjo 720ml

ASAHI
"DASSAI" 23
Junmai Dai Ginjo
720ml

ASAHI "DASSAI" 39 Junmai Dai Ginjo 720ml

ASAHI
"DASSAI" 39
Junmai Dai Ginjo
720ml

 
ASAHI "DASSAI" 50 Junmai Dai Ginjo 720ml

ASAHI
"DASSAI" 50
Junmai Dai Ginjo
720ml

MICHISAKARI Junmai Dai Ginjo 45 720ml

MICHISAKARI
Junmai Dai Ginjo 45
720ml

NAGAI "MIZUBASHO" SUI Junmai Dai Ginjo 180ml / 720ml

NAGAI
"MIZUBASHO" SUI
Junmai Dai Ginjo
180ml / 720ml

TATENOGAWA "KYOKUGEN" Junmai Dai Ginjo 720ml

TATENOGAWA
"KYOKUGEN"
Junmai Dai Ginjo
720ml

 
TATENOGAWA "NAKADORI MIYAMANISHIKI" Junmai Dai Ginjo 720ml

TATENOGAWA
"NAKADORI MIYAMANISHIKI"
Junmai Dai Ginjo
720ml

TATENOGAWA "SEIRYU" Junmai Dai Ginjo 720ml / 1800ml

TATENOGAWA
"SEIRYU"
Junmai Dai Ginjo
720ml / 1800ml

TENZAN "SHICHIDA" Junmai Dai Ginjo 720ml

TENZAN
"SHICHIDA"
Junmai Dai Ginjo
720ml

 
 

Dai Ginjo


KONISHI "SHIRAYUKI" Dai Ginjo 3000ml

KONISHI
"SHIRAYUKI"
Dai Ginjo
3000ml

 
 

Junmai Ginjo


AOKI "KAKUREI" Junmai Ginjo 720ml

AOKI
"KAKUREI"
Junmai Ginjo
720ml

HACHINOHE "MUTSU HASSEN" ETICHETTA NERA Junmai Ginjo 720ml

HACHINOHE
"MUTSU HASSEN" ETICHETTA NERA
Junmai Ginjo
720ml

HONDA SERIE DRAGON ETICHETTA NERA EPISODO 2 Junmai Ginjo 720ml

HONDA
SERIE DRAGON ETICHETTA NERA EPISODO 2
Junmai Ginjo
720ml

IMADA "FUKUCHO" HATTANSO Junmai Ginjo 720ml

IMADA
"FUKUCHO" HATTANSO
Junmai Ginjo
720ml

 
IMADA "FUKUCHO" YAMADA-NISHIKI Junmai Ginjo 720ml

IMADA
"FUKUCHO" YAMADA-NISHIKI
Junmai Ginjo
720ml

IZUMIBASHI "MEGUMI" ETICHETTA BLUE PIU Junmai Ginjo 720ml

IZUMIBASHI
"MEGUMI" ETICHETTA BLUE PIU
Junmai Ginjo
720ml

KIKU NO SATO "DAINA" Junmai Ginjo 720ml

KIKU NO SATO
"DAINA"
Junmai Ginjo
720ml

MITOBE "YAMAGATA MASAMUNE" MALOLA Junmai Ginjo 720ml

MITOBE
"YAMAGATA MASAMUNE" MALOLA
Junmai Ginjo
720ml

 
NAGAI "MIZUBASHO" Junmai Ginjo 720ml

NAGAI
"MIZUBASHO"
Junmai Ginjo
720ml

SANYOHAI "BANSHU IKKON" Junmai Ginjo 720ml

SANYOHAI
"BANSHU IKKON"
Junmai Ginjo
720ml

TENZAN "SHICHIDA" Junmai Ginjo 720ml

TENZAN
"SHICHIDA"
Junmai Ginjo
720ml

YOSHIDA "GASSAN", IZUMO Junmai Ginjo 720ml

YOSHIDA
"GASSAN", IZUMO
Junmai Ginjo
720ml

 

Junmai Speciale


FUJII "YORU NO TEIOU" Junmai Speciale 720ml

FUJII
"YORU NO TEIOU"
Junmai Speciale
720ml

HACHINOHE "MUTSU HASSEN" Junmai Speciale 720ml

HACHINOHE
"MUTSU HASSEN"
Junmai Speciale
720ml

KIKU NO SATO "DAINA" Junmai Speciale 720ml

KIKU NO SATO
"DAINA"
Junmai Speciale
720ml

MYOKO "MYOKOSAN" Junmai Speciale 720ml

MYOKO
"MYOKOSAN"
Junmai Speciale
720ml

 
SENKIN "KIRIFURI" Junmai Speciale 720ml

SENKIN
"KIRIFURI"
Junmai Speciale
720ml

YUKI "FUKUFUKU" GOHYAKUMAN GOKU Junmai Speciale 720ml

YUKI
"FUKUFUKU" GOHYAKUMAN GOKU
Junmai Speciale
720ml

 
 

Junmai


AOKI "KAKUREI" Junmai 720ml

AOKI
"KAKUREI"
Junmai
720ml

IZUMIBASHI KARAKUCHI Junmai 300ml

IZUMIBASHI
KARAKUCHI
Junmai
300ml

IZUMIBASHI "TOMBO" Junmai 720ml

IZUMIBASHI
"TOMBO"
Junmai
720ml

KONISHI "AOSAE NO SUMIKIRI" Junmai 720ml

KONISHI
"AOSAE NO SUMIKIRI"
Junmai
720ml

 
MITOBE "YAMAGATA MASAMUNE" Junmai 720ml

MITOBE
"YAMAGATA MASAMUNE"
Junmai
720ml

NAGAI "TANIGAWADAKE" CHO-KARAKUCHI Junmai 720ml

NAGAI
"TANIGAWADAKE" CHO-KARAKUCHI
Junmai
720ml

SANYOHAI "BANSHU IKKON" Junmai 720ml

SANYOHAI
"BANSHU IKKON"
Junmai
720ml

SENKIN CLASSIC "MUKU" Junmai 720ml

SENKIN
CLASSIC "MUKU"
Junmai
720ml

 
SENKIN MODERN "MUKU" Junmai 720ml

SENKIN
MODERN "MUKU"
Junmai
720ml

SENKIN MODERN "OMACHI" Junmai 720ml

SENKIN
MODERN "OMACHI"
Junmai
720ml

TENZAN "SHICHIDA" Junmai 720ml

TENZAN
"SHICHIDA"
Junmai
720ml

YOSHIDA "GASSAN" HOJUN KARAKUCHI Junmai 720ml

YOSHIDA
"GASSAN" HOJUN KARAKUCHI
Junmai
720ml

 

Hon Jozo Speciale


HONDA "TATSURIKI" Hon Jozo Speciale 180ml

HONDA
"TATSURIKI"
Hon Jozo Speciale
180ml

 
 

Hon Jozo


MYOKO "MYOKOSAN" Hon Jozo 300ml / 720ml

MYOKO
"MYOKOSAN"
Hon Jozo
300ml / 720ml

AOKI "KAKUREI" Hon Jozo 1800ml

AOKI
"KAKUREI"
Hon Jozo
1800ml

 
 

Non Filtrato


ASAHI "DASSAI" Non Filtrato e Frizzante 50 360ml / 720ml

ASAHI
"DASSAI"
Non Filtrato e Frizzante 50
360ml / 720ml

SENKIN "KANE NO O" Sake' crudo non filtrato 720ml

SENKIN
"KANE NO O"
Sake' crudo non filtrato
720ml

SENKIN "OMACHI" Sake' crudo non filtrato 720ml

SENKIN
"OMACHI"
Sake' crudo non filtrato
720ml

 
 

Frizzante


NAGAI "MIZUBASHO" PURE Frizzante 720ml

NAGAI
"MIZUBASHO" PURE
Frizzante
720ml

 
 

Altri


MICHISAKARI TOKUJO TOKKURI 180ml

MICHISAKARI
TOKUJO TOKKURI
180ml

TENZAN CHO-KARAKUCHI 1800ml

TENZAN
CHO-KARAKUCHI
1800ml

MICHISAKARI MEIJO 720ml

MICHISAKARI
MEIJO
720ml