Shochu


KOMASA "KURA NO SHIKON" Shochu Patata Dolce 25% 700ml

KOMASA
"KURA NO SHIKON"
Shochu Patata Dolce 25%
700ml

NISHIYOSHIDA "TSUKUSHI" ETICHETTA BIANCA Shochu Orzo 25% 720ml

NISHIYOSHIDA
"TSUKUSHI" ETICHETTA BIANCA
Shochu Orzo 25%
720ml

NISHIYOSHIDA "TSUKUSHI" ETICHETTA NERA Shochu Orzo 25% 720ml

NISHIYOSHIDA
"TSUKUSHI" ETICHETTA NERA
Shochu Orzo 25%
720ml

SATA SOUJI "SEIKOU UDOKU" Shochu Patata Dolce 25% 1000ml

SATA SOUJI
"SEIKOU UDOKU"
Shochu Patata Dolce 25%
1000ml

 

Liqueur


KIKU NO SATO "UMEKO" Vino di prugne 11% 720ml

KIKU NO SATO
"UMEKO"
Vino di prugne 11%
720ml

KIKU NO SATO "YUZUKO" Liqueur di Yuzu 10% 720ml

KIKU NO SATO
"YUZUKO"
Liqueur di Yuzu 10%
720ml

KONISHI "WIT" Liqueur di Sake 22% 900ml

KONISHI
"WIT"
Liqueur di Sake 22%
900ml

NISHIYOSHIDA "TSUKUSHI" UMESHU Vino di prugne 12% 720ml

NISHIYOSHIDA
"TSUKUSHI" UMESHU
Vino di prugne 12%
720ml