Barley Shochu


KUGE "KUROBOZU" MUGI Barley Shochu 25% 720ml

KUGE
"KUROBOZU" MUGI
Barley Shochu 25%
720ml

MORI NO KURA "GOUKI" MUGI Barley Shochu 25% 720ml / 1800ml

MORI NO KURA
"GOUKI" MUGI
Barley Shochu 25%
720ml / 1800ml

NISHIYOSHIDA "TSUKUSHI" BLACK Barley Shochu 25% 720ml / 1800ml

NISHIYOSHIDA
"TSUKUSHI" BLACK
Barley Shochu 25%
720ml / 1800ml

NISHIYOSHIDA "TSUKUSHI" WHITE Barley Shochu 25% 720ml / 1800ml

NISHIYOSHIDA
"TSUKUSHI" WHITE
Barley Shochu 25%
720ml / 1800ml

 
OSHIMA "DOROGAME" MUGI Barley Shochu 20% 900ml

OSHIMA
"DOROGAME" MUGI
Barley Shochu 20%
900ml

YAMATO "KACHIGARASU" MUGI Barley Shochu 25% 720ml / 1800ml

YAMATO
"KACHIGARASU" MUGI
Barley Shochu 25%
720ml / 1800ml

 
 

Sweet Potato Shochu


OOKUBO "HANAYAKKO" Sweet Potato Shochu 25% 900ml / 1800ml

OOKUBO
"HANAYAKKO"
Sweet Potato Shochu 25%
900ml / 1800ml

OOKUBO "MORI NO YOUSEI" Sweet Potato Shochu 25% 720ml / 1800ml

OOKUBO
"MORI NO YOUSEI"
Sweet Potato Shochu 25%
720ml / 1800ml

OOKUBO "SAMURAI NO MON" Sweet Potato Shochu 25% 720ml

OOKUBO
"SAMURAI NO MON"
Sweet Potato Shochu 25%
720ml

OSHIMA "DOROGAME" IMO Sweet Potato Shochu 20% 720ml

OSHIMA
"DOROGAME" IMO
Sweet Potato Shochu 20%
720ml

 
SATA SOUJI "SEIKOU UDOKU" Sweet Potato Shochu 25% 720ml / 1800ml

SATA SOUJI
"SEIKOU UDOKU"
Sweet Potato Shochu 25%
720ml / 1800ml

SATA SOUJI "KAKUTAMA" Sweet Potato Shochu 25% 720ml / 1800ml

SATA SOUJI
"KAKUTAMA"
Sweet Potato Shochu 25%
720ml / 1800ml

TAIKAI "SATSUMA NO UMI" Sweet Potato Shochu 25% 720ml / 1800ml

TAIKAI
"SATSUMA NO UMI"
Sweet Potato Shochu 25%
720ml / 1800ml

YAMATO "KACHIGARASU" IMO Sweet Potato Shochu 25% 720ml / 1800ml

YAMATO
"KACHIGARASU" IMO
Sweet Potato Shochu 25%
720ml / 1800ml

 

Brown Sugar Shochu


KIKAIJIMA "KIKAIJIMA" Brown Sugar Shochu 25% 720ml / 1800ml

KIKAIJIMA
"KIKAIJIMA"
Brown Sugar Shochu 25%
720ml / 1800ml

 
 

Liqueur


HAMAKAWA "BIJOFU LEMON" Lemon Liqueur 7% 1800ml

HAMAKAWA
"BIJOFU LEMON"
Lemon Liqueur 7%
1800ml

HAMAKAWA "BIJOFU PONKAN" Ponkan (Citrus) Liqueur 7% 720ml

HAMAKAWA
"BIJOFU PONKAN"
Ponkan (Citrus) Liqueur 7%
720ml

HAMAKAWA "BIJOFU PON SCHWA!!" Ponkan (Citrus) Sparkling Liqueur 7% 1800ml

HAMAKAWA
"BIJOFU PON SCHWA!!"
Ponkan (Citrus) Sparkling Liqueur 7%
1800ml

HONKE MATSUURA "TOUGARASHI UMESHU" Hot Pepper Plum Wine 12% 1800ml

HONKE MATSUURA
"TOUGARASHI UMESHU"
Hot Pepper Plum Wine 12%
1800ml

 
KIKU NO SATO "YUZUKO" Yuzu Liqueur 10% 720ml / 1800ml

KIKU NO SATO
"YUZUKO"
Yuzu Liqueur 10%
720ml / 1800ml

KONISHI "WIT" Sake Liqueur 22% 900ml

KONISHI
"WIT"
Sake Liqueur 22%
900ml

NISHIYOSHIDA "RYOKUCHA UMESHU" Green Tea Plum Wine 12% 500ml

NISHIYOSHIDA
"RYOKUCHA UMESHU"
Green Tea Plum Wine 12%
500ml

NISHIYOSHIDA "TSUKUSHI UMESHU" Plum Wine 17% 500ml

NISHIYOSHIDA
"TSUKUSHI UMESHU"
Plum Wine 17%
500ml

 
SATA SOUJI "KAKUTAMA UMESHU" Plum Wine 12% 720ml

SATA SOUJI
"KAKUTAMA UMESHU"
Plum Wine 12%
720ml